News Desc. :: อ่านข่าวประกาศ
ตรวจผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โทเอก

ตรวจผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกได้ที่

http://maekongtham.no-ip.org/pass_exam/

หากนักเรียนคนใด ชื่อ-นามสกุล ผิดโปรดแจ้งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ด่วน เพื่อจะแก้ไขประกาศนียบัตรให้ถูกต้องต่อไป.

พระอาจารย์ปัญญา ปญฺวโร.

 รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อผู้ประกาศ : พระอาจารย์ปัญญา ปญฺญาวโร
วันที่ประกาศ : 10:23:36 - 26/12/2548
สถานที่ติดต่อ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
Email : ohm2517@hotmail.com
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
 Register | Forgot Pwd
ธันวาคม
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
BDZ Gallery
ขอขอบคุณ

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา

ที่สนับสนุน BoDinZone.com

- รายละเอียด! -
บดินทรเดชา
บดินทรเดชา 2
นวมินทร บดินทรเดชา
บดินทรเดชา 4
บดินทร นนท์
บดินทรเดชา 6
web site monitoring service
  © Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
  Developed by : BDZ Team - Credits!